جی ال مکی

 • Placeholder

  کلام فلسفی

  9,000 تومان

  نویسنده: جان هیک، الوین پلنتینجا و جی ال مکی
  مترجم: احمد بن محمد مهدی نراقی و ابراهیم سلطانی
  ناشر: صراط