یا‌دگا‌ر زریران‌. متن‌ پهلوی با‌ ترجمه‌ فا‌رسی‌ و آوانویسی‌ لاتین‌ و سنجش‌ آن‌ با‌ شا‌هنا‌مه‌

یا‌دگا‌ر زریران‌: متن‌ پهلوی با‌ ترجمه‌ فا‌رسی‌ و آوانویسی‌ لاتین‌ و سنجش‌ آن‌ با‌ شا‌هنا‌مه‌

35,000 تومان

Product Description

یادگار زریران، کهن‌ترین حماسه‌ی ایرانی است که تاریخ سرایش آن، به دوره‌ی ساسانی بر می‌گردد، اگر چه از ادب اشکانی تهی نیست. این کتاب، به رزم گشتاسپ ایرانی و ارجاسپ تورانی می‌پردازد و داستان کشته شدن زریر، برادر گشتاسپ محور آن است. یحیی ماهیار نوابی، متن را استادانه ویراسته و با یادداشت‌های بسیار سودمندی به پارسی برگردانده است. در کنار هر بند، بند مشابه آن در شاهنامه‌ی فردوسی آمده است که امکان هم‌سنجی این دو حماسه برای خواننده وجود داشته باشد. واژه‌نامه‌ی پهلوی به فارسی بسیار شایسته‌ای به خامه‌ی زنده‌یاد میرودود سیدیونسی به پایان کتاب افزوده شده که بر ارزش آن می‌افزاید.

مترجم

یحیی ماهیار نوابی

محل نشر

تهران

ناشر

اساطیر

تاریخ نشر

1374

تعداد صفحه

192

فیپا

نویسنده‌ی گمنام، یا‌دگا‌ر زریران‌: متن‌ پهلوی با‌ ترجمه‌ فا‌رسی‌ و آوانویسی‌ لاتین‌ و سنجش‌ آن‌ با‌ شا‌هنا‌مه، ویرایش و ترجمه یحیی ماهیار نوابی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ نخست 1374، 192 صفحه.