یادنامه کمال الدین بهزاد پژوهش و گردآوری مقالات درباره کمال الدین بهزاد2

یادنامه کمال الدین بهزاد: پژوهش و گردآوری مقالات درباره کمال الدین بهزاد

70,000 تومان

نویسنده

عبدالمجید حسینی راد

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

424

فیپا

حسینی راد، عبد المجید، یادنامه کمال الدین بهزاد: پژوهش و گردآوری مقالات درباره کمال الدین بهزاد، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۲، 424 صفحه.