یادداشت های ملك المورخین و مرآت الوقایع مظفری

یادداشت های ملك المورخین و مرآت الوقایع مظفری

90,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

هر دو اثر درباره سلطنت مظفرالدین شاه است. مرآت الوقایع متضمن حوادث سال های سلطنت این پادشاه ازسال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۶ می باشد. یادداشت های ملک المورخین وقایع مشروطه را از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ دربردارد. اگرچه در یادداشت ها هیچ گونه قواعد نویسندگی و هنجار گفتار رعایت نشده است اما در همین نوشتار ساده و گاه عوامانه ملک المورخین اسرار درون دربار را بروز داده و انزجار خود را از فساد درباریان و استبداد و اختناق حاکم بر آن اعلام داشته است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

عبدالحسین خان سپهری و عبدالحسین نوایی

محل نشر

تهران

ناشر

زرین

تاریخ نشر

1368

تعداد صفحه

805

فیپا

عبدالحسین خان سپهری و عبدالحسین نوایی، یادداشت های ملك المورخین و مرآت الوقایع مظفری، تهران، زرین، 1368، 805 صفحه.