گمشده لب دریا: تاملی در معنی و صورت شعر حافظ

گمشده لب دریا: تاملی در معنی و صورت شعر حافظ

42,000 تومان

Product Description

book-preview

 

در این اثر من نکوشیده ام که تنها شعر حافظ را شرح کنم بلکه ذهنم را به شعر حافظ سپرده ام تا شعر او ذهن مرا تفسیر کند. اگر بخشی از ساختار این ذهن را پاره ای از همان اجزاء و عناصر و مصالحی ساخته است که هم حافظ وارث بخش عظیمی از آن بوده است و هم بسیاری از قدما و هم تنی چند از معاصران، تفسیر ذهن من از زبان شعر حافظ با تفسیر و تأویل شعرا و بیگانه نیست. در خلال بحث گاهی به مناسبت به تأویل اجمالی یا تفضیلی بعضی از غزل ها پرداخته ام.     تقی پور نامداریان

نویسنده

تقی پورنامداریان

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

۵۲۲

تعداد چاپ

چهارم

فیپا

پورنامداریان، تقی، گمشده لب دریا: تاملی در معنی و صورت شعر حافظ، تهران، سخن، چاپ چهارم ۱۳۹۲، ۵۲۲ صفحه.