کتاب شناخت اخلاق اسلامی2

کتاب شناخت اخلاق اسلامی

27,000 تومان

Product Description

انسان به ستوه آمدۀ معاصر که دچار سرگشتگی و انحطاط اخلاقی و گم کردگی معنای زندگی است، امروزه بیش ار هر زمان به دنبال نظام اخلاقی قابل اعتمادی است که جامع و منسجم، مدلّل و متقن، کارآمد و پاسخ گو، روشن و معنابخش و سرانجام شورانگیز و حرکت خیز باشد و بی تردید یک پاسخ این پرسشها و دوای دردهای او را در آیین توحیدی و اخلاق مینوی اسلامی می توان بازجست.
کتابشناخت اخلاق اسلامی که سبکی جدید در کتابشناسی توصیفی ـ تحلیلی به شمار می رود، با هدف ارائه بیشترین و مهم ترین اطلاعات لازم از برجسته ترین آثار مکاتب چهارگانه اخلاق اسلامی به محققان و مشتاقان این عرصه تألیف شده است.

نویسنده

جمعی از نویسندگان

محل نشر

قم

ناشر

پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

472

فیپا

جمعی از نویسندگان، کتاب شناخت اخلاق اسلامی، قم، پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، 1393، 472 صفحه.