کتابشناخت‌2

کتابشناخت‌

80,000 تومان

کتابشناسی‌ روحانیت‌، روشنفکری‌، ایدئولوژی‌، کلام‌ جدید و فلسفه‌ دین‌، فلسفه‌ اخلاق‌، تاریخ‌ ادیان‌، جامعه‌ شناسی‌ اسلام‌، اسلام‌ و حقوق‌ بشر، دکتر علی‌ شریعتی‌، نهضت‌ ملی‌ ایران‌ و پیشگفتاری‌ در آیین‌ تدوین‌ کتابشناسی‌

نویسنده

محمد اسفندیاری

محل نشر

قم

ناشر

خرم‌

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

528

فیپا

اسفندیاری، محمد، کتابشناخت‌: کتابشناسی‌ روحانیت‌، روشنفکری‌، ایدئولوژی‌، کلام‌ جدید و فلسفه‌ دین‌، فلسفه‌ اخلاق‌، تاریخ‌ ادیان‌، جامعه‌ شناسی‌ اسلام‌، اسلام‌ و حقوق‌ بشر، دکتر علی‌ شریعتی‌، نهضت‌ ملی‌