وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال‭ ۱۲۹۱ ‬تا‭ ۱۳۲۲ ‬ ه.ق

وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال‭ ۱۲۹۱ ‬تا‭ ۱۳۲۲ ‬ ه.ق

105,000 تومان

نویسنده

به کوشش سعیدی سیرجانی

محل نشر

تهران

ناشر

نوین

تاریخ نشر

1362

تعداد صفحه

795

فیپا

وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال‭ ۱۲۹۱ ‬تا‭ ۱۳۲۲ ‬ ه.ق، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران: نوین، 1362، 795 صفحه.