هرمنوتیک، کتاب و سنت: فرآیند تفسیر وحی

هرمنوتیک، کتاب و سنت: فرآیند تفسیر وحی

47,000 تومان

Product Description

book-preview

 

موضوع کتاب این است که مفسّران وحی اسلامی همیشه بر اساس پیش فهم ها، علایق و انتظارات خود از کتاب و سنت به تفسیر آن پرداخته اند؛ بدین جهت کتاب حاضر، هرمنوتیک، کتاب و سنت نامیده شده است. نویسنده تلاش می کند تا نشان دهد که تفسیر و اجتهاد عالمان دین اسلام نیز مشمول اصل کلی دانش هرمنوتیک یعنی “استناد تفسیر و فهم متون بر پیش فهم ها و علائق و انتظارات مفسّر” بوده است و استثنایی در کار نیست. در عین حال در مقام تجویز، این کتاب عالمان دین را بدین نکته دعوت می کند که تقبیح تمام عیار پیش فهم ها در هر عصر شرط اساسی و اصلی هر گونه تفسیر و افتاء صحیح دینی است و تکامل دانش دین بدون این بازنگری میسّر نیست؛ برون شدن جهان اسلام از مشکلات نظری و عملی که تمدن پیچیده امروز برای آن به وجود آورده تنها با این بصیرت و توجه ممکن می شود.

نویسنده

محمد مجتهد شبستری‌

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

چاپ چهارم سال 1379

تعداد صفحه

312

فیپا

مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ چهارم سال 1379، 312 صفحه.