نوشته بر دریا از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

31,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این اثر درباره زندگی و احوال و مقامات شیخ ابوالحسن خرقانی و زبان ویژه او که به لهجه خرقان و ناحیه قومس بوده است، اختصاص دارد.  چند متن کهن درباره او در این کتاب گردآوری و تصحیح مجدد شده است. برخی از این متون عبارتند از: ذکر قطب السالکین، تذکرة الاولیاء، منتخب نور العلوم، تحلیل رساله نجم الدین راضی.

نویسنده

ابوالحسن خرقانی به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

578

تعداد چاپ

ششم

فیپا

خرقانی، ابوالحسن، نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، چاپ ششم ۱۳۹۱، ۵۷۸ صفحه.