نقش دشتی در تاریخ و ادب معاصر ایران

نقش‌ دشتی‌ در تاریخ‌ و ادب‌ معاصر ایران‌

60,000 تومان

 book-preview

نقد حال‌ و آثار او به‌ ضمیمه‌ خاطراتی‌ از صاحبنظران

در این اثر، نخست نقد حال دشتی و احوال شخصیه او آمده است. سپس از آثار وی و مقاله هایی که در ابا این آثار انتشار یافته است فهرستی جامع ارائه شده است. نوع نثر دشتی را به شش دسته تقسیم و از هر نوع، نمونه هایی بدست داده ایم. از مزایای این اثر، آوردن رای صاحبنظران درباره آثار دشتی است که با رعایت اجمال چکیده هر مقاله آمده است و خواننده به آسانی می تواند تمام آن مقاله را با توجه به نشانی دقیق آن که در فهرست مقاله های مندرج است، بیابد و بخواند. یکی از جاذبه های این اثر، آوردن خاطره های شخصیت های ادبی، هنری و اجتماعی است و چند خاطره از خود نگارنده و نقدی از دو دانشجوی دوره دکتری و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مستخرج از پایان نامه های تحصیلی آنان.

نویسنده

مهدی ماحوزی

محل نشر

تهران

ناشر

زوار

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

366

فیپا

ماحوزی، مهدی، نقش‌ دشتی‌ در تاریخ‌ و ادب‌ معاصر ایران‌: نقد حال‌ و آثار او به‌ ضمیمه‌ خاطراتی‌ از صاحبنظران، تهران، زوار، ۱۳۸۳، ۳۶۶ صفحه.