نقد و بررسی هایی درباره اندیشه های نصر حامد ابوزید

نقد و بررسی هایی درباره اندیشه های نصر حامد ابوزید

37,000 تومان

Product Description

book-preview

 

نصر حامد ابوزید از متفکران نو اندیش دینی معاصر است که پس از محکومیت در دادگاه مصر به هلند عزیمت کرد و اینک در موسسه مطالعات اسلامی لایدن به تحقیق و تدریس مشغول است. مجموعه حاضر با هدف پاسخگویی به دو نیاز گردآوری شده است. نخست آشنایی با ابعاد فکری نصر حامد ابوزید و فرهنگ معاصر دینی مصر و دوّم در اختیار قرار دادن آراء او به همراه نقد منتقدانش. فصل اول، کتاب مفهوم النص که از شاهکارهای ابوزید به حساب می آید بوسیله جابر عصفور؛ یکی از بزرگترین متفکران معاصر مصری، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است. فصل دوم نقد الخطاب الدینی از سوی دکتر حسن حنفی؛ از ناقدان ابوزید تقدیم شده است و در فصل سوم به ” اجتهاد نوین ” پرداخته شده است. مهمترین و پر مسئله دارترین بحثها در این فصل گرد آمده است و در پایان به معرفی کتاب اتجاه العقلی فی التفسیر که پایان نامه کارشناسی ارشد ابوزید است، پرداخته شده است. ابوزید در آن کوشیده تا کار معتزلیان قدیم و نحوه شکل گیری تفسیر عقلانی را در یک بستر تاریخی تحلیل نماید.

نویسنده

به کوشش سعید عدالت نژاد

محل نشر

تهران

ناشر

مشق امروز

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

220

فیپا

نقد و بررسی هایی درباره اندیشه های نصر حامد ابوزید، به کوشش سعید عدالت نژاد، تهران، انتشارات مشق امروز، سال 1380، 220 صفحه.