م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د2

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د

55,000 تومان

نویسنده

توشیهیکو ایزوتسو

مترجم

فریدون بدره ای

محل نشر

تهران

ناشر

فرزان روز

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

578

فیپا

ای‍زوت‍س‍و، ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ – دی‍ن‍ی‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د، ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍دون ‌ب‍دره‌ ای‌، ت‍ه‍ران‌، فرزان روز، 1394، 578 صفحه.