منطق حدود المنطق

منطق حدود المنطق

نویسنده

ابن مقفع و ابن بهریز با مقدمه و تصحیح محمد تقی دانش پژوه

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

248

فیپا

ابن مقفع و ابن بهریز با مقدمه و تصحیح محمد تقی دانش پژوه، منطق حدود المنطق، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1381، 248 صفحه.

شابک

9789649445977