مصیبت نامه عطار نیشابوری

مصیبت نامه عطار

120,000 تومان

Product Description

book-preview

 

مصیبت نامه یکی از برجسته ترین آثار عطار است و به لحاظ تاریخی آخرین منظومه عطار به شمار می آید و مشتمل است بر ۷۵۳۹ بیت به وزن رمل مسدس مقصور که شیخ آن را در بیان سیر آفاق و سفر فی الخلق گفته است. مصیبت نامه داستان سالکی است که به هدایت پیر سلوک خود را آغاز می کند، این سالک فکر انسانی است، فکری که از ذکر حاصل گردد زیرا به عقیده شیخ فکر دو گونه است فکرت عقلی، فکرت قلبی و پیر وجودیست متصف به صفات الهی و برتر از مقام بشری.

 

 

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

۹۶۲

تعداد چاپ

ششم

فیپا

عطار، محمد بن ابراهیم، مصیبت نامه عطار، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، چاپ ششم ۱۳۹۳، ۹۶۲ صفحه.