مختارنامه مجموعه رباعیات

مختار نامه عطار: مجموعه رباعیات

75,000 تومان

Product Description

book-preview

 

رباعی یکی از ناب ترین قوالب شعر فارسی است و یکی از اصیل ترین و کهن ترین انواع آن، این اثر برگزیده ای از رباعیات عطار نیشابوری است که در بردارنده تجارب عرفانی ناب اوست. از امتیازات این اثر این است که با نسخه نسبتا خوبی مقابله شده است. رباعیات از فهرست الفبائی برخوردارند و دسترسی به آنها آسان است. مقدمه نسبتاً مفصلی درباره عطار و آثار او نیز زینت بخش کتاب است.

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

۵۳۲

تعداد چاپ

ششم

فیپا

عطار، محمد بن ابراهیم، مختار نامه عطار، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، ۱۳۹۴، ۵۳۲ صفحه، چاپ ششم.