ما و مدرنیت

ما و مدرنیت

32,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این اثر مجموعه ای از مقالات داریوش آشوری است که در یک دوره بیست و پنج ساله به رشته نگارش در آمده است. این مقالات حرکت در سه حوزه از گفتمان هایی سیاسی  فرهنگی و فلسفی این سه دهه را نشان می دهد: نخست گفتمان شرق و غرب که در دهه ی چهل تا پنجاه در فضای روشن فکری و فلسفی جریان داشت. دیگر گفتمان جهان سوم که به وضعیت ما در رابطه با جهان اول مربوط می شود و دیگر گفتمان مدرنیّت که از دیدگاهی تازه به مسئله ی رابطه و نسبت ما با غرب می پردازد.

نویسنده

داریوش آشوری

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

388

تعداد چاپ

چهارم

فیپا

آشوری، داریوش، ما و مدرنیت، تهران، صراط، چاپ چهارم ۱۳۸۸، ۳۸۸ صفحه.