مأخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی2

مأخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

90,000 تومان

Product Description

کتاب مأخذشناسى حقوق جزا و جرم شناسى را مى توان گامى ارزشمند در زمینه ى روزآمد کردن مطالعات مرتبط با این حوزه و توانمند ساختن آن براى پاسخگویى به نیازهاى آینده به شمار آورد.
مهمترین برجستگى هاى اثر یاد شده را مى توان اینگونه برشمرد:
1. تخصصى بودن: همه فهرستهاى مقالات حقوقى که تاکنون تهیه، تدوین و انتشار یافته، به صورت کلى، عمومى و در گرایشهاى مختلف حقوقى بوده است، اما اثر حاضر به طور خاص به موضوعات و مسائل حقوق جزا و جرم شناسى پرداخته است.
2. تقسیم و ترتیب منطقى و علمى موضوعات: موضوعات و عناوین کتاب ها و مقالات مذکور در این اثر، به گونه اى که در حقوق جزا و جرم شناسى عنوان و بحث مى شوند، دسته بندى و تدوین شده اند، از طرف دیگر، در این کتاب سعى شده عناوین کلى به موضوعات ریزتر و فرعى تر تقسیم شود تا بتوان از آن فایده هاى گوناگون برد.
3. شمول زبانى و زمانى: در این اثر سعى شده از کتابها و مقالات فارسى و عربى انتشار یافته و قابل دسترسى از سالهاى اولیه تدوین قانون مجازات عمومى تاکنون استفاده شود و فقط به کتابها و مقالات منتشره به زبان فارسى و در زمان خاص محدود نشده است.

نویسنده

موسی رسایی ساروی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

568

فیپا

رسایی ساروی، موسی، مأخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1378، 568 صفحه.

شابک

9644246039