لقاءالله تعالی2

لقاءالله تعالی

16,000 تومان

Product Description

کتاب حاضر يكي از سه كتاب موجود از فقيه بزرگوار آيت الله ميرزا جواد ملكي تبريزي (ره) است. دو كتاب ديگر ايشان اسرار الصلاه و المراقبات است كه مي توان گفت اين چند كتاب مكمل همديگر هستند. مؤلف در كتاب لقاء الله تعالي خواننده را با شروع در سفر روحاني آشنا نموده و اهميت آن را يادآور مي شود و در كتاب اسرار الصلاه او را با نيرومند ترين وسيله تعالي و معراج كه نماز باشد آشنا مي كند و در كتاب سوم المراقبات او را به دوام مراقبت در تمامي دوران زندگي رهنمون مي شود كه ورود به جايگاه سعادت ابدي مي باشد.
اين كتاب در دو قسمت فارسي و عربي به نگارش درآمده است.

نویسنده

میرزا جواد ملکی تبریزی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر

محل نشر

قم

ناشر

بیدار

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

448

فیپا

ملکی تبریزی، میرزا جواد، لقاءالله تعالی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، 1388، 448 صفحه.