لقاءالله تعالی2

لقاء الله تعالی

16,000 تومان

Product Description

کتاب حاضر يكی از سه كتاب موجود از فقيه بزرگوار آيت الله ميرزا جواد ملكی تبريزی (ره) است. دو كتاب ديگر ايشان اسرار الصلاة و المراقبات است كه می توان گفت اين چند كتاب مكمل همديگر هستند. مؤلف در كتاب لقاء الله تعالی خواننده را با شروع در سفر روحانی آشنا نموده و اهميت آن را يادآور می شود و در كتاب اسرار الصلاة او را با نيرومند ترين وسيله تعالی و معراج كه نماز باشد آشنا می كند و در كتاب سوم المراقبات او را به دوام مراقبت در تمامی دوران زندگی رهنمون می شود كه ورود به جايگاه سعادت ابدی می باشد.

در این اثر، در مقدمه درباره معنای لقاء الله و نظرات علمای شیعه درباره آن بحث شده است. نویسنده با بیان این نکته که در قرآن مجید و همچنین در تعبیرات انبیاء و ائمه علیه‌السّلام بیشتر از بیست مورد عبارت لقاء الله و نظر بر خداوند وارد شده و از سوی دیگر هم در اخبار، در تنزیه حق، کلماتی وارد شده که ظاهرش تنزیه صرف است از همه مراتب معرفت، تصریح کرده که مذاق علمای شیعه در این باب مختلف است و عمده آن دو مذاق است:
۱. تنزیه صرف حتی اینکه منتهای معرفت همان فهمیدن این است که باید خداوند را تنزیه صرف نمود و آیات و اخباری که در معرفت و لقاء الله وارد شده است، آنها را تاویل نمود؛ مثلا تمام آیات و اخبار لقاء الله را معنی می‌کنند بر مرگ و لقاء ثواب و عقاب .
۲. جمع بین تنزیه و تشبیه است به این صورت که اخباری که در تنزیه صرف وارد شده است باید جمع میان آنها و اخبار تشبیه و اخباری که ظاهر در امکان معرفت و وصول است، به این طور نمود که: اخبار تنزیه صرف را حمل کرد به معرفت به طریق رؤیت به این چشم ظاهر و به معرفت کنه ذات اقدس الهی و اخبار تشبیه و لقاء و وصول و معرفت را حمل کرد به معرفت اجمالی و معرفت اسماء و صفات الهی و تجلی مراتب ذات و اسماء و صفات حق تعالی، به آن میزان که برای ممکنات، امکان دارد.

هرچند این کتاب به زبان فارسی نوشته شده، ولی عبارات و جملات عربی در آن بسیار است؛ به طوری که باید زبان آن را فارسی- عربی شمرد.

نویسنده

میرزا جواد ملکی تبریزی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر

محل نشر

قم

ناشر

بیدار

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

448

فیپا

ملکی تبریزی، میرزا جواد، لقاء الله تعالی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، 1388، 448 صفحه.

شابک

9789647155373