قوم از یاد رفته

قوم از یاد رفته

50,000 تومان

book-preview

 

این قوم صائبین مندائی می باشند که قرآن مجید در آیاتی چند که بعد از مقدمه ی این کتاب آمده است آن ها را موحد و اهل کتاب شمرده که چون عملی نیک انجام دهند شایسته ی اجر اخروی خواهند بود. صائبین قومی آرامی می باشند که محل سکونت اولیه آنان در مصر و فلسطین قدیم بوده و امروزه در جنوب کشورهای ایران و عراق زندگی می کنند. مندائیان را می توان از اولین آوارگان فلسطینی بشمارآورد که نزدیک دوهزارسال قبل بر اثر برخورد با اقوام دیگر مجبور به ترک دیار خود و مهاجرت از آن شدند، آنان از فلسطین و بویژه کناره های رود اردن به سوی شمال سوریه و بین النهرین و سپس خوزستان که در حوزه ی حکومت اشکانیان واقع بود کوچ کردند .

نویسنده

سلیم برنجی

محل نشر

تهران

ناشر

دنیای کتاب

تاریخ نشر

1367

تعداد صفحه

294

فیپا

برنجی، سلیم؛ قوم از یاد رفته، تهران، انتشارات دنیای کتاب، سال 1367، 294 صفحه.