قانون حاکم درس هایی از داوری های نفتی2

قانون حاکم: درس هایی از داوری های نفتی

47,000 تومان

Product Description

برای دانشجویان دوره دکتری در موضوع قانون حاکم در دعاوی نفتی

نویسنده

محمد علی موحد

محل نشر

تهران

ناشر

کارنامه

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

327

فیپا

موحد، محمد علی، قانون حاکم: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات کارنامه، 1393، 327 صفحه.