فصول‌ منتزعه‌ فارابی‌

فصول‌ منتزعه‌ فارابی‌

36,000 تومان

مترجم

حسن‌ ملکشاهی

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

208

فیپا

فصول‌ منتزعه‌ فارابی‌، ترجمه‌ حسن‌ ملکشاهی، تهران، سروش‌، ۱۳۸۲، ۲۰۷ صفحه.