فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی اصطلاحات و مفاهیم

فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اصطلاحات و مفاهیم

50,000 تومان

نویسنده

محمد بهشتی، مهرداد قیومی بیدهندی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

292

فیپا

محمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اصطلاحات و مفاهیم، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، 292 صفحه.