فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی

فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی

45,000 تومان

نویسنده

دبنی تاونزند

مترجم

فریبرز مجیدی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

512

فیپا

تاونزند، دبنی، فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۹۳، 512 صفحه.