فرهنگ فارسی عامیانه

فرهنگ فارسی عامیانه

93,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

فرهنگ حاضر شامل لغات و ترکیبات متداول زبان فارسی امروز در مرتبه زبان عامیانه و زبان روزمره است. اغلب لغات و اصطلاحات و معنی هایی که در این فرهنگ آمده است در فرهنگهای عمومی موجود زبان فارسی یافت نمی شود. شاید از آن رو که فرهنگ نویسان این دسته از لغات یا معانی را دون شأن زبان زیبای فارسی دانسته و نخواسته اند تا از این رهگذر به آنها اذن ورود به زبان و شناسنامه رسمی بدهند. اما امروزه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، زبان عامیانه متداول در تهران از طریق رسانه ها، نوارهای ضبط شده و انواع وسایل تکثیر که در گذشته وجود نداشته یا به فراوانی در اختیار عامه نبوده است، به زودی زبان رایج همه مردم ایران خواهد شد.

 

 

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ابوالحسن نجفی

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

۱۵۵۸

تعداد چاپ

دوم

تعداد جلد

2

فیپا

نجفی، ابوالحسن، فرهنگ فارسی عامیانه، تهران، نیلوفر، چاپ دوم ۱۳۸۷، ۱۵۵۸ صفحه، ۲ جلد.