فرهنگ عربی انگلیسی از واژگان و کاربردهای قرآنی2

فرهنگ عربی انگلیسی از واژگان و کاربردهای قرآنی

170,000 تومان

نویسنده

السعيد م بدوی و محمد عبدالحليم، مقدمه از کيس ورستيخ

محل نشر

لایدن

ناشر

بريل

تاریخ نشر

2008 میلادی

تعداد صفحه

1120

فیپا

فرهنگ عربی ـ انگليسی از واژگان و کاربردهاي قرآني، تأليف السعيد م بدوي و محمد عبدالحليم، مقدمه از کيس ورستيخ، لايدن، انتشارات بريل، 2008 میلادی، 1120 صفحه.