فرهنگ شاهنامه

فرهنگ شاهنامه

Product Description

book-preview

 

فرهنگ شاهنامه موضوع پایان نامه ای بود که با حضرت استاد دکتر محمّد معین برای دوره فوق لیسانس برگزیدم و استاد پس از چندین جلسه گفت و گو و پرسش و پاسخ و خواستن نمونه هایی از این کار، پذیرفتند که راهنمایی این رساله را برعهده بگیرند. ایشان در سال فقط راهنایی یک رساله را می پذیرفتند. دریغ و درد و صدها دریغ و درد که بیماری ایشان مرا از رهنمون های استادم محروم کرد اما این عزیز بزرگوار در آن ساعت های محدودی که توان گفتن داشتند و در بیمارستان آریا بستری بودند، بار دیگر نشان دادند که دهخدا و نیما از روی آگاهی محمّد معین را محمّد امین دانسته اند.

نویسنده

علی رواقی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1390

تعداد جلد

دو جلد

فیپا

رواقی، علی، فرهنگ شاهنامه، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۹۰، دو جلد.