فردوسی و شعر او- بحثی در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی2

فردوسی و شعر او: بحثی در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی

40,000 تومان

نویسنده

مجتبی مینوی

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تاریخ نشر

چاپ چهارم 1386

تعداد صفحه

256

فیپا

مینوی، مجتبی، فردوسی و شعر او: بحثی در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی، تهران، انتشارات توس، چاپ چهارم 1386، 256 صفحه.