عهد عتیق جلد دوم. کتاب های تاریخ

عهد عتیق جلد دوم: کتاب های تاریخ

155,000 تومان

Product Description

بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

مترجم

پیروز سیار

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس و نی

تاریخ نشر

1397

تعداد صفحه

1356+7

فیپا

عهد عتیق (کتاب های تاریخ)، بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، جلد دوم، ترجمه پیروز سیار، تهران، هرمس و نی، 1397، 1356+7 صفحه.