عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم2

عهد جدید: بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

Product Description

این کتاب نخستین ترجمه‌ی فارسی عهد جدید است که به‌ همراه مقدمه‌ها، پانوشت‌ های تفسیری، ارجاعات حاشیه‌ی صفحات و پیوست‌ های متعدد در ایران انتشار می‌یابد. مأخذ این ترجمه، کتاب مقدس اورشلیم است که یکی از معتبرترین روایت‌های کتاب مقدس در دنیا است و به اکثر زبان‌ های اروپایی برگردانده شده است. پدیدآورندگان این اثر، گروهی متشکل از سی‌ و سه عالم برجسته بوده‌اند که از زمره‌ی بزرگ‌ترین متخصصان کتاب مقدس به‌ شمار می‌ آمدند. این کتاب دارای پانوشت‌ های تفسیری و ارجاعات حاشیه‌ی صفحات است و در آن برای هر کتاب یا هر دسته کتاب، مقدمه‌ای نگاشته شده که در آن مباحث مربوط به نسخه‌شناسی و تصحیح متن، محتوای ادبی، زمینه‌های تاریخی، مباحث مربوط به قانون کتاب مقدس و نیز الهیات با دقت تشریح شده است. آخرین متن تجدید نظر شده‌ی کتاب مقدس اورشلیم که در ۱۹۹۸ انتشار یافته، مبنای این ترجمه‌ی فارسی بوده است. مترجم در عین پیروی دقیق از متن کتاب مقدس اورشلیم، برای رفع مشکلات ترجمه، به نُه روایت دیگر کتاب مقدس نیز مراجعه کرده است. علاوه بر این، تمامی ترجمه‌ های فارسی کتاب مقدس را نیز که در صد و پنجاه سال اخیر به چاپ رسیده‌اند مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

مترجم

پیروز سیار

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

۱۳۱۲

فیپا

عهد جدید، ترجمه پیروز سیار، تهران، انتشارات نی، 1387، 1312 صفحه.