شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام2

شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام

12,000 تومان

Product Description

در این کتاب سعی شده جوانب گوناگون پدیده‌ “شبیه سازی انسان” در هشت فصل مطرح شود؛ هم چنین زمینه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی برای دانشمندان دینی در حوزه‌های مختلف فراهم گردد. “آشنایی اولیه با ژنتیک”، “راز تولید مثل”، “شبیه‌سازی و اطلاعات پیرامون آن”، “ساختار فرد و عوامل سازنده آن”، “شبیه‌سازی از منظر اخلاق پزشكی”، “شبیه‌سازی از نگاه ادیان الهی”، “بررسی دیدگاه موافقان شبیه‌سازی” و “بررسی دیدگاه مخالفان شبیه‌سازی” از مباحث كتاب هستند.

نویسنده

سید حسن اسلامی

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

۶۷۲

فیپا

اسلامی، سید حسن، شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388، 672 صفحه.