سی سال سینما: گزیده مقالات سینمایی (۱۳۵۵-۱۳۸۵)

سی سال سینما: گزیده مقالات سینمایی (۱۳۵۵-۱۳۸۵)

50,000 تومان

Product Description

book-preview

 

سی سال سینما بخش عمده ای از مقالات تألیفی و تعدادی مقالات ترجمه شده نویسنده در زمینه سینما را طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۸۵ دربرمی گیرد، که مجموعا شامل ۶۰ مقاله است. هنگام مطالعه این کتاب خواننده می تواند کمابیش تمرکز مؤلف بر چهار حیطه اساسی هنر سینما را دریابد: مونتاژتصویر و صدای فیلم، نظریه تاریخ و نقد فیلم؛ سینمای ایزنشتین؛ و سینمای مستند. همچنین برخی فصول این کتاب بیانگر پژوهش های نویسنده در بررسی جنبه ها و جلوه های بیان سینمایی در تعدادی از متون ادبیات کلاسیک پارسی، به ویژه شاهنامه است. این کتاب بر اساس موضوع و سپس تاریخ تألیف فصل بندی شده است که دو دوره متمایز در پژوهش های سینمایی مؤلف را شامل می شود: دوره اول (۱۳۵۵-۱۳۶۰)، که حاصل آن پژوهش هایی در مونتاژ، سینمای ایزنشتین و نقد فیلم است و دوره دوم (۱۳۶۰-۱۳۸۵)، که در بردارنده مقولات فنی و زیباشناسی تدوین و صدای فیلم و مطالب نظری و علمی مربوط به سینمای مستند است.

نویسنده

احمد ضابطی جهرمی

محل نشر

تهران

ناشر

نشر نی

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

584

تعداد چاپ

چهارم

فیپا

ضابطی جهرمی، احمد، سی سال سینما: گزیده مقالات سینمایی (۱۳۸۵-۱۳۵۵)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲، ۵۸۴ صفحه، چاپ چهارم.