سوانح العشاق2

سوانح العشاق

20,000 تومان

Product Description

مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی یکی از فقهای بزرگ سدۀ پنجم هجری در مذهب شافعی و زادۀ توس بود. او هم‌چنین از بزرگ‌ترین عارفان و صوفیان عصر خود بود و اثر بزرگ وی سوانح العشاق نیز در همین باب تألیف شده و بزرگانی چون عراقی و عبدالرحمان جامی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
پیش از احمد غزالی دیگران نیز به مضمون عشق پرداخته‌اند، ولی اثر او، اولین رسالۀ مستقل دربارۀ عشق به زبان فارسی است. این رساله علاوه بر عرفانی و صوفیانه بودنش، یک اثر ادبی نیز به شمار می‌‍رود. غزالی در پایان فصل‌های رساله از ابیات خود یا رباعیات و قطعات دیگران شاهد مثال آورده است.

نویسنده

احمد بن محمد غزالی، به تصحیح هلموت ریتر و با مقدمه و ویرایش نصرالله پورجوادی

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ نشر

1368

تعداد صفحه

106

فیپا

غزالی، احمد بن محمد، سوانح العشاق، به تصحیح هلموت ریتر و با مقدمه و ویرایش نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368، 106 صفحه.