زن‍دگی‌ و ان‍دیش‍ه‌ ه‍ای‌ اب‍ن‌ ادریس‌

زن‍دگی‌ و ان‍دیش‍ه‌ ه‍ای‌ اب‍ن‌ ادریس‌

53,000 تومان

Product Description

book-preview

 

ابن ادریس حلّی از جمله فقیهان برجسته و تحوّل آفرین شیعه است، وی پرفروغ ترین ستاره آسمان دانش و فقاهت در قرن ششم و پر آوازه ترین فقیهی است که شهر تاریخی عالم خیز حلّه در دامن خود پروریده است. از برجسته ترین ویژگی های شخصیتی ابن ادریس، نو اندیشی، شجاعت علمی و پایداری در راه عقیده است. او در عصری می زیسته است که سخن نو و اندیشه جدید را برنمی تافتند و نوآوری و ابتکار را بدعت به حساب می آوردند.

نویسنده

علی ه‍م‍ت‌ ب‍ن‍اری‌

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

376

فیپا

ه‍م‍ت‌ ب‍ن‍اری‌، ع‍لی، زن‍دگی‌ و ان‍دیش‍ه‌ ه‍ای‌ اب‍ن‌ ادریس‌، ق‍م، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م، ۱۳۸۱، ۳۷۶ صفحه.