روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز2

روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

23,000 تومان

روان شناسی دين به بررسی پديده دينداری از منظر روان شناختی می پردازد. در مقدمه اين كتاب، تعريف، تاريخچه و اهميت روان شناسی دين بررسی شده و گزارشی از زندگی نامه، آثار، مبانی فكری و روش شناسی ويليام جيمز ارائه شده است.
چيستی دين و دينداری، خاستگاه دين و منشأ دينداری، تحليل ايمان،‌ توصيف و تبيين تجربه دينی و سرانجام آثار دينداری، پنج فصل اين كتاب است كه به محورهای اساسی روان شناسی دين از ديدگاه جيمز، می پردازد. از ويژگی های اين تحقيق، گزارش، تحليل و نقادی آرای ويليام جيمز در موضوعات ياد شده است.

نویسنده

مسعود آذربایجانی

محل نشر

قم

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

328

فیپا

آذربایجانی، مسعود، روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394، 328 صفحه.

شابک

9789647788779