دینداران و سکولارها در جامعه اسرائیل

دینداران و سکولارها در جامعه اسرائیل

Product Description

book-preview

 

بررسی روابط دینداران و سکولار ها در جامعه اسرائیل یکی از محور های مهم مطالعات مربوط به اسرائیل شناسی است. تلاش صهیونیسم طی نیم قرن گذشته برای پیوند زدن آموزه های دینی دیانت یهود با حوزه مطامع سیاسی، ممکن است برای دوران تاسیس این رژیم و دوره گذار سیاسی مفید بوده باشد. امّا با عبور از دوره گذار و پیدایش ثبات، چالش ها و بحران های پنهان در مناسبات درونی یهودیان حول الگوی آرمانی تاسیس دولت اسرائیل و هدف های آن به تدریج از زیر ساخت ها و زوایای پنهان و مراکز تصمیم گیری به سطح کشمکش ها و مناقشات سیاسی منتقل شده است. بررسی این چالش های سیاسی و تقابل دموکراسی با دین در جامعه مدرن اسرائیل از اهداف اثر حاضر است.

نویسنده

حسین موسوی و نافذ ابوحسنه

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

176

فیپا

حسین موسوی و نافذ ابوحسنه، دینداران و سکولارها در جامعه اسرائیل، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۳۸۲، ۱۷۶ صفحه.