دیروز و فردا سه گفتار درباره ایران انقلابی2

دیروز و فردا سه گفتار درباره ایران انقلابی

Product Description

book-preview

نویسنده

داریوش همایون

محل نشر

ایالات متحد امریکا

ناشر

بی نا

تاریخ نشر

1981 میلادی

تعداد صفحه

154

فیپا

همایون، داریوش، دیروز و فردا سه گفتار درباره ایران انقلابی، ایالات متحد امریکا، بی نا، سال 1981 میلادی، 154 صفحه.