جنبش پدیدارشناسی درآمدی تاریخی2

جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی

28,000 تومان

نویسنده

هربرت اسپیگلبرگ و کارل شومان

مترجم

ترجمه مسعود علیا، ویراستار هومن پناهنده

محل نشر

تهران

ناشر

مینوی خرد

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

462

فیپا

هربرت اسپیگلبرگ و کارل شومان، دوره جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی، ترجمه مسعود علیا، ویراستار هومن پناهنده، تهران، مینوی خرد، ۱۳۹۳، ۴۶۲ صفحه.