دوره حقوق مدنی: ارث

دوره‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دنی‌: ارث‌

33,000 تومان

نویسنده

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌

محل نشر

تهران

ناشر

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌

تاریخ نشر

1375

تعداد صفحه

176

فیپا

ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر، دوره‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دنی‌: ارث‌، ت‍ه‍ران، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌، ۱۳۷۵، 176 صفحه.