درباره معنای زندگی: مقیاس ها، شاخص ها و مطالعات انجام شده

درباره معنای زندگی: مقیاس ها، شاخص ها و مطالعات انجام شده

نویسنده

استن رو و کالین لیث

مترجم

محمد قلی پور و رضا دانشمندی

محل نشر

تهران

ناشر

مرندیز

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

140

فیپا

استن رو و کالین لیث، درباره معنای زندگی: مقیاس ها، شاخص ها و مطالعات انجام شده، ترجمه محمد قلی پور و رضا دانشمندی، تهران، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۵، ۱۴۰ صفحه.