درآمدی بر هنرهای زیبا: جستارهایی درباره هنر و فلسفه

درآمدی بر هنرهای زیبا: جستارهایی درباره هنر و فلسفه

19,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

در جلد هشتم دایره المعارف فرانسه، ه. والون از قول لوسین فور می گوید: «به یقین، هنر نحوه ای از شناخت است». کتاب حاضر بر این اعتقاد عمیق و دیرینه نگارنده آن استوار است که: هنر نحوه ای از شناخت نیست، بلکه، برخاسته از ساحتی است متمایز از ساحت شناخت، ساحت ساختن یا – اگر بتوان چنین گفت – ساحت سازندگی. این کتاب از آغاز تا پایان خود را مهیای سخن گفتن از این معنا می کند، از آن سخن می گوید و یا به شرح آن می پردازد. [در اینجا] به تعبیری مصطلح، می توان از خود پرسید که آیا دلیلی داشته مربوط  به قید «به یقین» که لوسین فور آن را به کار برده است. در واقع، بیشتر افراد، که شمارشان هم بسیار زیاد است، مسلّم می گیرند که هنر، در تحلیل نهایی، نوعی شناخت است. کسانی هم که قیود و شرط هایی به میان می آورند و تردید می کنند باید در برابر این اعتقاد خود انگیخته خویش مقاومت ورزند.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

اتین ژیلسون

مترجم

بیتا شمسینی، ویراستار مسعود علیا

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

288

فیپا

ژیلسون، اتین، درآمدی بر هنرهای زیبا: جستارهایی درباره هنر و فلسفه، ترجمه بیتا شمسینی، ویراستار مسعود علیا، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷، 288 صفحه.