دایره های مینایی

دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی

31,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این کتاب در سه فصل بر اساس ترتیب تاریخی و رابطه منطقی مباحث مرتب شده است:

فصل اول با عنوان «کیهان‌شناسی علمی در یونان و تمدن اسلامی» مقدمه‌ای است بر جایگاه و نقش آثار هیئت در تمدن اسلامی و ریشه‌های یونانی آنها و مفاهیم و روش علمی به کار رفته در این آثار. در این فصل درباره رابطه فلسفه طبیعی و علم و روش‌های تجربی منجمان برای کشف ترتیب و مدل‌های هندسی چرخش سیارات دور زمین بحث می‌شود که کلیت کیهان‌شناسی تمدن اسلامی را می‌سازد. در ادبیات تاریخ علم، استفاده از لفظ کیهان‌شناسی یا cosmology برای اشاره به آثار هیئت در یونان و تمدن اسلامی مرسوم است، اما برای این که با کیهان‌شناسی اسطوره‌ای یا کیهان‌شناسی برآمده از متون دینی خلط نشود، در اینجا از صفت «علمی» برای آن استفاده شده است. لازم به ذکر است که اصطلاح کیهان‌شناسی برای اشاره به علم هیئت، نخستین بار توسط قطان مروزی در اواخر قرن پنجم هجری در عنوان کتاب کیهان‌شناخت به کار رفته است.
فصل دوم با عنوان «کیهان‌شناسی سازگار با طبیعیات نزد منجمان مراغه»، بخش اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد که شامل مباحث مناقشه برانگیز است میان منجمان مراغه در قرن هفتم هجری بر سر مرکزیت و سکون زمین، ترتیب سیارات نسبت به آن و فرایند‌های مدل‌سازی بطلمیوسی و غیربطلمیوسی در علم هیئت اسلامی. لازم به توضیح است که هیچ کدام از منجمان مراغه به غیر از طوسی، آثار مهم نجومی خود را در مراغه ننوشته‌اند و انتساب ایشان به مراغه صرفاً به دلیل آن است که دمی از زندگی علمی خود را در رصدخانه مراغه به سر برده‌اند. در این فصل پس از معرفی مدل‌های بسیط بطلمیوسی و ویژگی‌های ریاضی هر یک، نشان می‌دهیم فرایند مدلسازی از الگوهای رصدی تا هیئت نهایی افلاک نزد بطلمیوس چه مراحلی را می‌گذراند.
فصل سوم با عنوان «میراث علمی مراغه»، درباره ادامه سنت مراغه در آثار نجومی قرون هشتم به بعد است. نتیجه‌گیری نهایی درباره جایگاه معرفتی علم هیئت در شرق تمدن اسلامی در مقایسه با غرب جهان اسلام و عاقبت کار آن نیز در انتهای این فصل قرارگرفته است.

نویسنده

امیر محمد گمینی

محل نشر

تهران

ناشر

حکمت سینا

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

388

فیپا

گمینی، امیر محمد، دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی، تهران، حکمت سینا، 1395، 388 صفحه.

شابک

9786008058014