خاطرات و خطرات

خاطرات و خطرات

90,000 تومان

نویسنده

مهدی قلی هدایت

محل نشر

تهران

ناشر

زوار

تاریخ نشر

چاپ هفتم سال 1389

تعداد صفحه

563

فیپا

هدایت، مهدی قلی، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، چاپ هفتم سال 1389، 563 صفحه.