جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

40,000 تومان

Product Description

نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی

نویسنده

حسین بشیریه

محل نشر

تهران

ناشر

نشر نی

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

352

تعداد چاپ

بیست و چهار

فیپا

بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴، ۳۵۲ صفحه، چاپ بیست و چهار.