تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی

تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی

Product Description

book-preview

 

مولف این اثر از معدود صاحب نظران اروپایی درباره مطالعات تشیع دوازده امامی است. جنبه های مختلف امام شناسی شیعه اثنی عشری در این کتاب با مهارتی روش شناسانه عرضه می شود. صراحت و وضوح کلام، همراه با دقت و موشکافی در ارائه خوانشی امام شناسانه از احادیث شیعه، از ویژگی های این پژوهش علمی در تشیع باطنی است. محتوای کتاب کوشش مهم و کم سابقه ای برای درک علمی جوانب معنوی شیعی و زمینه ای وسیع و دقیق برای متون و باورهای تشیع باطنی فراهم می آورد. تسلط نویسنده به مطالعات اسلامی غربی و آشنایی عمیقش با گنجینه متون شیعی از قرن دوم ه.ق تا عصر ملاصدرا و مشایخ معاصر سلسله های عرفانی و نیز روش شناسی تاریخی – انتقادی در این اثر به خوبی مشهود است.

نویسنده

محمد علی امیر معزی

مترجم

نورالدین الله دینی

محل نشر

تهران

تاریخ نشر

1394

ناشر

نامک

تعداد صفحه

606

فیپا

امیر معزی، محمد علی، تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی، ترجمه نورالدین الله دینی، تهران، نامک، 1394، 606 صفحه.