تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان2

تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان

98,000 تومان

نویسنده

محمدرضا ناجی

محل نشر

تهران

ناشر

مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

736

فیپا

ناجی، محمدرضا، تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان،تهران، مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان، 1378، 736 صفحه.