تاریخ بیداری ایرانیان

تاریخ بیداری ایرانیان

توضیحات محصول

book-preview

 

سید محمد هاشمی کرمانی بسته ای از یادداشت های ناظم الاسلام را به سعیدی سیرجانی سپرد که در آن مجموعه ای از تلگراف ها، نامه ها و شب نامه هایی بود که متعلق به دوران مشروطه بود. این مجموعه شب نامه ها و اعلامیه ها، گزارشی از جلسات متشنج و پر هیاهوی مجلس اول و شرح تلاش های ملتی از جان گذشته و از ستم استبداد به جان آمده است که در راه برافکندن حکومت فردی و استقرار نظامی قانونی و ایجاد جامعه ای آزاد از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

محمد بن علی ناظم الاسلام كرمانی، به کوشش علی اكبر سعیدی سیرجانی

محل نشر

تهران

ناشر

پیکان

تاریخ نشر

1376 – 1377

تعداد جلد

6

فیپا

ناظم الاسلام كرمانی، محمد بن علی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اكبر سعیدی سیرجانی، تهران، پیکان، 1376 – 1377، 6 جلد.