ایرانی از نگاه انیرانی خلق و خوی ایرانیان از نگاه سیاحان2

ایرانی از نگاه انیرانی: خلق و خوی ایرانیان از نگاه سیاحان

35,000 تومان

نویسنده

مهرداد جوانبخت، ویراستار علیرضا راد نژاد

محل نشر

اصفهان

ناشر

آموزه

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

192

فیپا

جوانبخت، مهرداد، ایرانی از نگاه انیرانی: خلق و خوی ایرانیان از نگاه سیاحان، ویراستار علیرضا راد نژاد، اصفهان، آموزه، 1379، 192 صفحه.