اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب

اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب: از قرارداد پارساروویتز تا قرارداد غزه – اریحا

28,000 تومان

Product Description

book-preview

 

نحله های فکری جهان عرب، حداقل دو بار دچار تغییر و تحول شده اند. از یک سو، پس از برخورد اولیه جهان اسلام و جهان عرب  با جهان جدید، الگوهای فکری کهنی که برای قرون و اعصار کارآمدی و تناسب محیطی داشت به سستی گروید. از سوی دیگر پس از شکست همه جانبه در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل آشکار شد الگوهای شکل بندی شده جدید کارآمدی لازم را ندارند و لذا ضرورت بازبینی در این زمینه اجتناب ناپذیر گردید، جنگ شش روزه به یکبار چون آتشفشانی، نظم موجود را به تکان درآورد و پرسشهای جدی در مورد اصالت، ارتباط فرهنگی و از همه مهمتر کارآمدی نحله های فکری جاری مطرح کرد. دوره ای از سرافکندگی، امّا در عین حال خود ارزیابی آغاز شد. آنچه تا امروز نحله های فکری جاری در ذهن و زبان اهل قلم و حتی مردم و ملتهای عرب خوانده شده است، صورت شکل گرفته و صیقل خورده ِ پاسخهایی بود که جهان عرب به چالشهای دوران معاصر و تحولات مربوط به آن ارائه کرده است. وضعیّت کنونی اندیشه های سیاسی و اجتماعی جهان عرب در یک جمله خلاصه می شود و آن اینکه عرصه عمل و عرصه فکر بسیار از هم جدا افتاده اند. این کتاب به نوعی سعی دارد تا با ارائه چارچوبی، این دو حوزه را به هم نزدیک کند تا بلکه جهان عرب دوباره در جرگه جوامع مولد قرار گیرد.

نویسنده

فرهنگ رجایی

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

128

فیپا

رجایی، فرهنگ، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب: از قرارداد پارساروویتز تا قرارداد غزه – اریحا، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۳۸۱، ۱۲۸ صفحه.