اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

38,000 تومان

موجود نیست

Product Description

book-preview

 

این اثر با مقدمه ای آغاز می گردد که در آن شیوه ای که میراث سنتی بر سیر تکوینی اندیشه های جدید اثر گذاشته، یا باعث شده که این اندیشه ها برای مخاطبان مذهبی معقول و مطلوب بنظر برسد، تشریح شده است. به دنبال آن تفاوت های سیاسی بین دو مذهب یا فرقه عمده اسلام، یعنی تشیع و تسنن، بویژه روند دوگانه تعارض و توافق بین آن ها بررسی شده است. قصد اصلی این است که نشان دهیم رابطه بین این دو در عصر جدید رفته رفته تحول یافته و لااقل در قلمرو آموزه های سیاسی از صورت برخورد حاد به صورت مواجهه بارور بین فرقه ای در آمده است.

نویسنده

حمید عنایت

مترجم

بهاالدین خرمشاهی

محل نشر

تهران

ناشر

خوارزمی

تاریخ نشر

چاپ پنجم 1389

تعداد صفحه

355

فیپا

عنایت، حمید؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم 1389، 355 صفحه.